Marktupdate week 6 – 2019

Met dalende gas- en steenkoolprijzen is er weinig opwaarts potentieel voor de elektriciteitsprijzen. Toch zien we week op week een kleine plus voor de producten CAL-20, CAL-21 en CAL-22. Deze opwaartse beweging wordt voornamelijk getriggerd door de CO2 markt. Op de CO2-markt tekent zich een kleine rally af, CO2 emissierechten (feb 2019) zijn de afgelopen week met vijf procent gestegen. De belangrijkste vraag die marktdeelnemers momenteel bezighoudt, is welke ontwikkelingen er precies gaan plaatsvinden wanneer de kolencentrales gaan sluiten. De Duitse vraag is nog niet te voorspellen, de markt lijkt zich hierop voor te bereiden.

Termijnprijzen spiegelen de verwachte spotprijzen voor een bepaalde periode. De afgelopen week is door de markt ingeschat dat de termijnprijzen (CAL-20/23) gemiddeld met circa anderhalve procent kunnen dalen. Deze daling is niet te verklaren door de stijgende prijs voor emissierechten en olie. Stijgende emissierechten vergroten de vraag naar gas en de stijgende olieprijs maakt gas kostbaarder. We kunnen de dalende prijs ook niet verklaren aan de hand van prijs voor kolen, deze is namelijk ook gedaald. We verklaren de gedaalde prijs dan ook aan de gezonde aanvoersituatie. Uit Noorwegen en Rusland komt voldoende gas om in de vraag te voorzien. Bovendien is er voldoende aanvoer van LNG-leveringen.

Door de lage prijs is de gasvraag vanuit de elektriciteitsproductiesector groeiende. Dit is verassend aangezien de prijzen voor steenkool flink zijn gedaald afgelopen tijd, met ongeveer acht procent (Coal mar-2019). De combinatie van scherpe gastarieven, moderne gascentrales en de stijgende CO2-prijs concurreren met de oudere kolencentrales.