Marktupdate week 46 – 2018

In week 46 (8-11 t/m 15-11) zien we groene cijfers bij elektriciteit, al zijn de CAL-19 producten gestegen. Deze week-op-week stijging van ongeveer 2,5% werd veroorzaakt door een onverwachte uitschieter afgelopen maandag (12-11-2018). Zowel Baseload CAL-19 als Peakload CAL-19 zijn toen 4% gestegen, waarna de rest van de week een lichte daling toont.

De week-op-week stijging is een gevolg van de stijging van de gasprijzen en door productieproblemen in België, Frankrijk en Nederland. In België bleek, na het vroeger beschikbaar komen van de Belgische kernreactor in Tihange vorige week, deze week dat het online komen van een andere reactor juist anderhalve maand is vertraagd. In Frankrijk maakte een netbeheerder bekend dat levering in de periode half januari tot half februari wel eens krap kan worden. Minimaal vier en maximaal zeven nucleaire reactoren zijn dan offline. Tot slot blijkt in Nederland de beschikbaarheid van kolencentrales niet optimaal, drie verschillende eenheden kondigden allen op korte termijn ongeplande afschakelingen aan.

Olie en CO2 zorgt op weekbasis voor een prijsdrukkend effect. Zo toont olie een week-op-week daling van -5.8% (Brent, month ahead)) en CO2 toont een week-op-week daling van -2.9% (dec-18). Anderzijds zorgt de EUR-USD koers enigszins voor een prijs-stuwend effect door een koersdaling van 0,7%.

Aardgas laat een flinke week-op-week stijging van 4% zien. Gelijk aan elektriciteit zien we afgelopen maandag (12-11) een onverwachte uitschieter. De prijs voor CAL-19 aardgas is die dag met bijna 5% gestegen.

Deze stijging heeft zich voorgedaan ondanks allerlei prijsdrukkende signalen. Zo is de olieprijs gedaald en is aardgas momenteel goed beschikbaar (LNG-leveringen in Noordwest-Europa). De verwachte koude weersomstandigheden lijken een flinke impact te hebben gehad. Deze impact zien we normaal gesproken niet zo sterk terug in de lange termijn prijzen.

De prijzen voor CO2-emissierechten zijn volatiel. Zo zagen we aan het begin van de week een stijging, om in het tweede deel van de week flink te dalen. De daling is onder andere veroorzaakt door onzekerheid omtrent de BREXIT. Maar ook wacht de markt in spanning op de komst van ‘full disclosure’ in Nederland. Als zowel groene als grijze stroom met een certificaat moet worden afgedekt, dan zou de markt voor certificaten in één klap verdubbelen. Full disclosure staat gepland voor 1 januari 2019, al hangt uitstel van een jaar boven de markt. Roland Kok, head of customer solutions bij Innogy, is overwegend positief over de nieuwe markt die kan ontstaan:  “Niemand wil het vieste jongetje van de klas zijn.”