Marktupdate week 44 – 2018

 

Deze week zijn de commodityprijzen flink gedaald. Onder aanvoering van de olieprijs, die door onzekerheid over afzetprognoses 7% inleverde, gingen ook de prijzen voor gas en elektriciteit omlaag. De termijnprijzen voor gas lieten over de gehele linie (Cal-19 t/m Cal-22) eenzelfde daling zien van rond de 6%. Naast de lagere olieprijs is ook de aanvoer van gas in Europa op dit moment goed op peil, waardoor ruim in de vraag naar gas kan worden voorzien.

De olieprijs is in 2 weken tijd met 10 dollar gedaald en sloot gisteren op $ 72,82 /vat (Brent, month-ahead). Voornaamste oorzaak is de toegenomen onzekerheid die is ontstaan op de financiële markten. De beurzen staan flink in de min waardoor de mondiale economische voorspellingen voor het komende jaar naar beneden worden bijgesteld. Een afremmende economie heeft sterk invloed op de vraag naar olie, waardoor de voorspelde krapte in de markt mogelijk zal meevallen. Wel moet worden meegenomen dat de verzwaarde Amerikaanse sancties tegen Iran later deze maand zullen ingaan, wat het mondiale aanbod van olie zal schaden.

Ook de euro heeft last van de toenemende onzekerheid op de financiële markten. Het Italiaanse begrotingstekort zorgt voor een afname van het vertrouwen in de Europese munt. Omdat de ECB tegelijkertijd werkt aan de afbouw van het stimuleringsprogramma zijn er weinig factoren die de euro ondersteunen. Ten opzichte van de dollar blijft het verlies echter beperkt doordat de dollar zelf ook kampt met vertrouwensproblemen, vooral gevoed door de aanhoudende handelsoorlog met China.

 

 

De laatste weken is veelvuldig bericht over de volatiliteit van de Cal-19 elektriciteitsprijzen (Base- en Peakload), die zich vooral uitte in uitschieters omhoog. Nu ontwikkelingen op de markten daar aanleiding voor geven zien we eenzelfde beweging omlaag, waarbij de prijs voor Cal-19 Baseload met bijna 8% daalde. Ook de overige termijnprijzen voor Baseload en Peakload lieten een flinke daling zien, in de bandbreedte van -3 en -7%.

Naast de lagere olie- en gasprijzen brengen ook de gekelderde prijzen voor CO2 emissierechten verlichting. Week op week liep de prijs met 18% terug, waar 2 maanden geleden nog vooral omhoog werd gekeken. Bijgestelde cijfers voor economische ontwikkeling werken ook door in de geprognosticeerde beschikbaarheid van emissierechten, waardoor de prijs door de markt naar beneden is bijgesteld. Ondanks dat de kolenprijs door beperkt aanbod niet meedaalde met de overige commodities, is de productie van elektriciteit door de gedaalde CO2 emissierechtenprijs wel goedkoper geworden.

De Nederlandse spotprijzen hebben nog steeds veel last van de situatie in België. Wanneer het Belgische net op een tekort uitkomt, klimmen de prijzen in Nederland omhoog. De lagere productiekosten van elektriciteit geven wel wat verlichting, maar de komende maand moet uitwijzen of België in staat is de nijpende tekorten beter op te vangen.