Marktupdate week 43 – 2018

Wederom was het een relatief rustige week op de energiemarkten. Aardgas is deze week het meest volatiele product geweest. CAL-19 (TTF Aardgas) is de grootste daler met ongeveer anderhalf procent en CAL-22 is de grootste stijger met ongeveer drieënhalf procent. De verschillende CAL-producten zijn hierdoor weer dichter bij elkaar komen te liggen.

Het ziet ernaar uit dat de korte termijn effecten – waardoor het CAL-19 product hoog gewaardeerd was – voorbij zijn. Zo is de seizoensvraag naar elektriciteit als gevolg van de warme zomer (airco’s) voorbij. En ook de extra vraag naar gas voor het vullen van de gasopslag voor de winter is vrijwel voorbij. Daarbij bleef de verwachte gasvraag voor verwarmingsdoeleinden achter door de relatief warme weersomstandigheden.

Anderzijds zien we lange termijn effecten die hun doorslag gevonden lijken te hebben in de CAL-20, 21 en 22 producten. Dit is vooral gebaseerd op dalende productie van het Groningenveld en meer gasimport (besluit Eerste Kamer 16 okt). Ook verwachten wij dat de CO2-prijs de opgaande trend zal vervolgen. Aanvullend hebben we te maken met het besluit (25 okt) van het kabinet om een streep te zetten door de teruggaafregeling voor accijns op vloeibaar gemaakt gas (LNG).

Zowel BaseLoad als PeakLoad hebben een relatief rustige week achter de rug. Gezien de weektrends bij de factoren die van invloed zijn, hadden we een ander beeld verwacht. Zo heeft Olie de dalende trend voortgezet (-1,0% dec18). Hetzelfde is van toepassing voor de CO2-emissierechten met een daling van -0.7% (dec18). En ook de Kolen zijn met -0.4% gedaald (dec18). Daarbij heeft de opleving in de windproductie voor meer aanbod gezorgd. Kennelijk heeft de aanhoudende krapte in België het neerwaarts potentieel beperkt.

Zoals eerder geschreven kampt België deze winter met een extreem aanbodtekort. Inmiddels staan zes van de zeven kerncentrales uit voor onderhoud/reparatiewerkzaamheden. De Belgische termijnprijzen voor levering in november hebben rond de 200 €/MWh genoteerd. Er wordt hard gezocht naar alternatieve capaciteit. De mogelijkheid wordt zelfs overwogen om drijvende olie- en gascentrales in te zetten om black-outs te voorkomen. Naar verwachting zullen eind december weer vier centrales worden opgestart wat de krappe aanbodsituatie zal versoepelen.