Marktupdate week 2 – 2018

Aardgas
De TTF gasprijs voor Cal-19 noteerde deze week een prijs van 17,531 €ct/m3, een stijging van 1,2 % ten opzichte van vorige week donderdag toen de TTF CAL-19 nog een prijs van 17,330 €ct/m3 noteerde.


De aardbeving in Groningen van afgelopen maandag zorgde direct voor stijgende termijnprijzen voor aardgas. De beperking van aardgaswinning lijkt hierdoor waarschijnlijk. Ook de Nederlandse Aardolie Maaatschappij (NAM) heeft aangegeven dat de winning verder moet worden afgebouwd. Het is echter nog onduidelijk hoeveel minder er gewonnen zou moeten worden. Naast het verlagen van de productie kunnen er ook nog een drietal clusters (Eemskanaal, Leermens en ’t Zandt) gesloten worden.

Ook wordt de stijging van de gasprijs veroorzaakt door een stijgende olieprijs. Gisteren kostte een vat $69,26 (Brent month-ahead, maart 2018), een week-op-week stijging van 1,7%. De grens van $70 per vat lijkt daarmee op korte termijn binnen handbereik, alhoewel er door deze snelle stijging ook ruimte is voor een neerwaartse correctie.
De productiebeperking in van de Opec-landen en Rusland blijft van invloed op de olieprijs. Daarnaast bleken de voorraadniveaus in de Verenigde Staten te zijn gedaald. Ook is het aantal productieplatforms afgenomen. Mogelijk ligt de olieproductie lager dan gedacht. Verder zorgt het koude weer aan de oostkust voor een hogere vraag naar olie.

De waarde van de euro is afgelopen week nagenoeg gelijk gebleven en stond gisteren op 1,2038 EUR/USD. Vandaag was er al wel al berichtgeving over een nieuwe stijging van de euro ten opzichte van de dollar. Er is een waarde van 1,2114 EUR/USD genoteerd wat het hoogste niveau is sinds december 2014. Deze waardevermeerdering komt onder meer door het voorlopige akkoord dat in Duitsland werd gesloten over een coalitie tussen de christendemocraten en sociaaldemocraten. Daarmee komt de politieke onzekerheid in de grootste economie van de eurozone langzaam tot een einde.
Daarnaast publiceerde de ECB gisteren notulen waaruit op te maken valt dat er vanaf september gestopt kan worden met het kopen van staats- en bedrijfsleningen.

Elektriciteit
Waar de prijs voor gas afgelopen week is gestegen, zijn de prijzen voor elektriciteit gedaald. Gisteren sloot de Endex Cal-19 Baseload prijs op 39,280 €/MWh een daling van 0,7% ten opzichte van vorige week.
Endex Cal-19 Peakload steeg eveneens met 0,7% en liet een prijs van 47,250 €/MWh noteren.


De coalitie die in Duitsland is gesloten tussen de christendemocraten en de sociaaldemocraten zorgt ervoor dat de ambities op het gebied van CO2-uitstootreductie wat naar beneden bijgesteld worden. De verwachting is dat de kolencentrales wat langer open kunnen blijven.
Eind 2017 zijn er door de nucleaire toezichthouder uit voorzorg diverse centrales van het net gehaald. Inmiddels is er weer voldoende beschikbaarheid van de Franse kerncentrales.
De prijs voor steenkool blijft schommelen rond de $96/ton. De seizoensgebonden vraag neemt af. De meeste aankopen voor het winterseizoen zijn afgerond. Er bestaat echter nog steeds een risico van een staking in Colombia. Daarnaast is de markt duidelijk in afwachting van vraagsignalen vanuit China.


De prijs voor CO2-emissierechten is dit jaar gestart met een daling en blijft daarmee onder de €8,00/ton. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat er tijdens de feestdagen niet is gehandeld en hierdoor een grotere beschikbaarheid is. Afgelopen week is er een bijeenkomst van de Europese Milieucommissie geweest en zij hebben gestemd omtrent het Brexit-proof maken van het emissiehandelssysteem EU ETS. Er is bepaald dat toegewezen emissierechten kunnen vervallen wanneer het Verenigd Koninkrijk uit het ETS stapt. Waarschijnlijk volgt volgende week een stemming waarbij alle betrokken personen aanwezig moeten zijn.