Marktupdate week 17 – 2019Op de energiemarkten was het afgelopen week in verband met het paasweekend erg rustig, wat zicht vertaalde in weinig handel. De elektriciteitsprijzen voor het leveringsjaar 2020 daalde met 0,5% baseload terwijl peakload een minimale stijging liet zien (+0,1%).

Het paasweekend was, zoals verwacht, een bijzonder gunstig weekend op de variabele energiemarkt (APX). Tussen 14:00 en 15:00 uur op eerst paasdag moest voor 1 MWh rond de 6,27 euro betaald worden (normaal 40 tot 60 euro). In Duitsland, waar substantieel meer duurzame productie aanwezig is, ontving je voor de afname van 1 MWh 83,01 euro. Een negative prijs op de SPOT-markt is redelijk gebruikelijk in Duitsland, maar 83 euro is wel veel.

De CO2-prijs is na een sterke daling begin dit jaar gestabiliseerd rond de 27 euro per ton. De verwachting is dat de prijs de komende periode rond dit niveau zal blijven. De olieprijs is de afgelopen weken gestaag opgelopen. De aankondiging van de VS dat er strenger gecontroleerd gaat worden op de sancties die aan Iran zijn opgelegd heeft gezorgd voor een hogere olieprijs.

Vandaag kondigde ENGIE aan de kolencentrale aan de Maasvlakte te verkopen aan de Amerikaanse investeerder Riverstone. Deze beslissing past in lijn met de trend van energiebedrijven om zichzelf een duurzamer imago aan te meten terwijl externe partijen de vervuilende productie voor haar rekening nemen. De totale productie van kolenstroom neemt hiermee namelijk niet direct af.

Vorige week waren de gasprijzen gedaald terwijl de fundamentals (oa de olieprijs) juist stegen. De stijging van deze week moet zodoende ook als reactie worden gezien op de toegenomen prijs van de fundamentals. Ondanks deze stijging wordt er nog wel gesproken over een stabiel prijsverloop. De korte termijnprijs werd omhooggedreven door onderhoud aan de gastransportverbinding tussen België en het Verenigd Koninkrijk (VK). Hierdoor was er geen handel mogelijk met het VK waardoor het aanbod van gas in West-Europa tijdelijk afneemt. Op de prijzen van 2020 en verder heeft dit echter een minimale invloed.