Marktupdate week 18 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 is, gezien over de afgelopen 2 weken, gestegen met 2,1% en staat nu op 18,27 €ct/m3.

De hoge olieprijs, samen met de gestegen kolenprijzen zorgen voor een relatief hoge gasprijs voor 2019. Hierbij speelt ook mee dat de gasvoorraad met 17% minder gevuld is dan gebruikelijk wat de vraag tijdens de zomer hoog houdt. Hiernaast speelt momenteel de vraag of de Verenigde Staten het akkoord met Iran beëindigd. De invloed van een eventuele beeiniging van de deal, en daarmee een boycot van Iraanse producten als olie, hangt sterk af van de reactie van de rest van de wereld. Landen als Rusland, China maar ook Engeland, Duitsland en Frankrijk staan helemaal niet te springen om de huidige overeenkomst op te zeggen. Een beeiniging zou wel betekenen dat de olie niet meer in Dollars wordt verhandeld maar mogelijk in de Chinese munteenheid. Hiermee brokkelt de hegemonie van de Amerikaanse Dollar iets af, iets wat juist de Verenigde Staten graag wilt behouden.

De oorzaak van de gedaalde euro/dollar verhouding dient gezocht te worden in tegenvallende Europese cijfers. Met name Frankrijk en Duitsland maakte tegenvallende groeicijfers bekend wat het vertrouwen in de euro geen goed doet.

 

Elektriciteit

Ook de elektriciteitsprijzen voor Cal-19 stegen deze week. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload noteerde gisteren 42,790 €/MWh, een stijging van 0,6% ten opzichte van 2 weken terug. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload sloot gisteren op 49,520 €/MWh, een twee wekelijkse stijging van 1,7%.

Overigens was het een interessante week op de elektriciteitsmarkt. Door een onjuiste berekening van Tennet werd afgelopen maandag een ‘Alert Emergency’ afgeroepen. In deze situatie wordt er noodstroomvermogen uit de omringende landen ingeschakeld om het Nederlandse net op spanning te houden. Mede door een lagere decentrale productie en meer vraag naar stroom dan was voorspeld was deze noodgreep nodig. Op de onbalans markt waren de effecten duidelijke zichtbaar met tarieven van rond de 200 euro/MWh met uitschieters naar 400 euro. Op de day ahead markt en op de termijn markten had dit geen effect.

Vervolgens was er op dinsdag, de dag van de arbeid, zoveel decentrale opwekking in Duitsland beschikbaar dat de prijzen rond de 0 euro/MWh lagen. Hierbij speelde ook mee dat 1 mei in veel landen een feestdag is waardoor de verbruiken lager liggen dan gebruikelijk. Op woensdagochtend was er vervolgens weer een dip in het net waardoor de noodstroom werd ingeschakeld om erger te voorkomen. Deze dippen in het net en negatieve energieprijzen worden veroorzaakt doordat decentrale opwekking steeds belangrijker wordt als productiebron terwijl de opwekking niet altijd goed te voorspellen is.

Waar de korte termijn prijzen sterk worden beïnvloed door decentrale opwekking hebben met name de kolen en olieprijs een sterke invloed op lange termijnprijzen (2019 t/m 2022). Juist deze commodity’s zijn de afgelopen weken in een stijgende trend wat de elektriciteitsprijzen ook laten stijgen.

De kolenprijs bleef afgelopen week op nagenoeg hetzelfde niveau, maar staat gezien de recente historie relatief hoog. De prijs voor het uitstoten van CO₂ kende een kleine correctie de afgelopen weken. De kosten van de EUA-CO₂ rechten schommelen nu rond de 13 euro per ton.