Marktupdate week 1 -2019

De handel in elektriciteit en aardgas komt na de feestdagen langzaam weer op gang. Door geringe handelsinteresse is de prijsvorming op de langetermijnmarkten (de CAL-producten) gedeeltelijk onjuist. Immers er is handel nodig om een goede prijs te vormen. Dit effect is met name zichtbaar op de steenkoolmarkt waar dusdanig weinig handel was dat er geen prijzen werden gepubliceerd.

Elektriciteitsprijzen kenden afgelopen week een lichte daling, al moet dus de kanttekening worden gezet dat er nauwelijks handel heeft plaatsgevonden. De CO2-emissierechten zijn eind 2018 gestaag gestegen, mede door de deadline van het kopen van certificaten voor 2019. Nu deze deadline verstreken is neemt de interesse af, wat de markt doet dalen. Met de bodemprijs voor CO2 van 25 euro in het achterhoofd is de verwachting dat de prijs de komende tijd rond de 25 euro blijft bewegen.

 

De afgelopen weken zijn de gasprijzen gedaald. Kijkend naar de gasprijs van 2020 lag deze sowieso al ongeveer 2 cent lager dan de koers van 2019. Doordat het de afgelopen periode warmer was dan gebruikelijk zijn de gasvoorraden nog goed gevuld waardoor de gasprijs op de korte termijn de ruimte krijgt om te dalen. Een mogelijk prijsopdrijvend effect kan de OPEC zijn. De OPEC streeft een olieprijs van tussen de 65 en 70 USD na en heeft al aangekondigd het verder schrappen van productie in overweging te nemen. Hierbij is de VS een doorn in het oog van de OPEC. Met een dagelijkse productie van 10,9 miljoen vaten was de VS de grootste olieproducent over 2018. Daarnaast verwacht het Amerikaanse Energieagentschap (EIA) dat productie in 2019 verder zal worden opgevoerd. De olieprijs is weliswaar de afgelopen week weer iets gestegen maar het gewenste effect van de OPEC blijft tot op heden uit.