Energie – Marktupdate week 5 – 2021

De markt van aardgas steeg deze week met één procent tot een hoogte van 0,1641 €/m3, exclusief opslagen. Voornaamste drijver van deze stijging is de weersvoorspelling voor aankomende week; er wordt namelijk flinke kou en sneeuwval verwacht. Deze winterse periode zal er waarschijnlijk voor gaan zorgen dat de prijzen van aardgas nog verder stijgen.

Een andere prijs stuwende kracht is de gestegen prijs voor (EUA) CO2-emissierechten deze week. De CO2-emissierechten schoten namelijk met bijna vijf euro omhoog. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om aardgas te gebruiken in plaats van steenkool voor de productie van elektriciteit; er zijn namelijk meer CO2-emissierechten nodig bij steenkool dan bij aardgas. Tot voor kort werd er meer steenkool gebruikt voor de productie van elektriciteit, maar door een stijging van steenkoolprijs zelf en de CO2-emissierechten is dit voor nu even verleden tijd.

De elektriciteitsmarkt is deze week voor CAL-22 met ruim vier procent gestegen tot een marktprijs van 57,35 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen. De stuwende kracht van deze marktprijs zijn de al eerdergenoemde (EUA) CO2-emissierechten.

Deze stegen naar een vrij hoog niveau, namelijk van 32,85 €/tonCO2 naar 37,43 €/tonCO2. Deze stijging zorgt ervoor dat de prijs voor CO2-emmisierechten op dit moment leidend is voor de prijsvorming van stroomcontracten, wat hiervoor de aardgasprijs was.

Een ander onderwerp, maar net zo interessant; het klimaatakkoord. Eén van de bedoelingen van het klimaatakkoord is, is dat burgers en lokale bedrijven voor de helft eigenaar worden van lokaal opgewekte energie. Met dit in het achterhoofd kunnen coöperaties een sleutelrol gaan vervullen, zo is immers de gedachte. Volgens de Lokale Energiemonitor van Kilmaatstichting Hier, hebben inmiddels alle gemeentes in Nederland wel een of meerdere energiecoöperaties.

Nederland beschikt over 623 energiecoöperaties met bijna 100.000 leden of deelnemers. Deze projecten gaan over het realiseren van wind- en zonne-energie, maar soms ook voor nieuwe warmtebronnen als alternatief voor aardgas.

Een mooie ontwikkeling die de energietransitie langzaam maar zeker werkelijkheid maakt. Langzaam gaat het nog wel, want het gaat tot nu toe om 1,6 procent van de totale hoeveelheid zonne-energie en 5,7 procent van de windenergie.

Desalniettemin is dit een lichtpuntje in de soms stroeve transitie, waar soms veel weerstand bij komt kijken. Het voordeel van energiecoöperaties is dat burgers direct aan het begin mee kunnen praten en denken. Het zorgt voor meer betrokkenheid en op den duur minder weerstand. Daarnaast kan het ook nog vrij rendabel zijn voor de deelnemers.

In het artikel van de NOS wordt Betuwewind als voorbeeld genomen. Hier kost het minimaal 50 euro om lid te worden. Daarnaast kan maximaal een bedrag van 20.000 euro worden ingelegd, met een rendement van vier tot tien procent. De directe omwonenden krijgen een jaarlijkse vergoeding en er komt een fonds voor projecten in de omgeving.

Wat ons betreft een zeer positieve ontwikkeling.