Energie – Marktupdate week 48 – 2019

Het vigerende contract over de doorvoer van Russisch gas (Gazprom) door Oekraïne (Naftogaz) loopt op 31 december 2019 ten einde. De twee partijen zijn met elkaar in overleg voor het volgende contract. De onderhandelingen zijn precair. De Europese Commissie is bang dat de onderhandelingen spaak lopen en tot een nieuw gasdispuut leiden. Dit kan een flink knelpunt veroorzaken, er komt jaarlijks namelijk ongeveer 87 miljard kubieke meter Russisch aardgas via Oekraïne naar Europa.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een langdurig contract met de Oekraïense gassector. De onderhandelingen zijn op dit moment nog gaande, maar de minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) geeft wel al aan dat Nederland geen direct leveringszekerheid-risico loopt. De markt onderschrijft deze stelling: Potentiële problemen met de gastoevoer kunnen een prijsopdrijvend effect hebben, maar we zien we geen reactie van de markt.

De CAL-20, CAL-21 en CAL-22 prijzen zijn allen ongeveer een procent gestegen. Een mogelijke verklaring voor deze stijging is te vinden in Frankrijk. In Frankrijk is de productie door kerncentrales lager dan normaal, wat zich vertaalt in hogere prijzen. Door de fysieke connectie tussen – onder andere – Frankrijk, België, Nederland en Duitsland, hebben landelijke prijsfluctuaties ook effect in de andere landen. Het Europese verband van transmissienetbeheerders Entso-E heeft in zijn jaarlijkse winter-outlook gewaarschuwd voor de elektriciteitssituatie in Frankrijk en België, mocht het lange tijd erg koud worden.

De prijs voor olie is aan een gestage opmars bezig. De opmars begon in oktober en is vooral gestoeld op de verwachting dat de Verenigde Staten en China tot overeenstemming komen in hun handelsconflict. Anderzijds bleek afgelopen woensdag dat de Amerikaanse olievoorraden tegen de verwachting in zijn gestegen, wat een prijsverlagend effect heeft.