Energie – Marktupdate week 43 – 2019

Het CAL-20 gasproduct is bijna drie procent gedaald. Een combinatie van oorzaken zorgt voor deze flinke daling. Het is relatief warm voor de tijd van het jaar, waardoor de gasvoorraden nog steeds erg vol zitten. Daarbij is de aanvoer van LNG goed. Aanvullend goed nieuws voor de CAL-20 gastarieven is dat de EDF kerncentrales voorlopig niet gesloten worden voor onderhoud aan de lasnaden. De gascentrales zullen hierdoor niet op volle toeren hoeven draaien. Tot slot lijkt er iets te vroeg te zijn gejuicht over de positieve stemming van een akkoord tussen de EU en het VK. De Brexit heeft nu weer een prijsdrukkende invloed omdat niemand weet welke kant het op gaat. Energi Danmark heeft het zelfs over “totale onzekerheid over de uitkomst van de saga”.

Eind vorige week gingen de elektriciteitsprijzen omhoog in de positieve stemming van een akkoord in de Brexit tussen de EU en het VK. De onduidelijkheid van deze week zorgt voor lagere prijzen. Op de langere termijn trekken de neerwaartse trend van kolen, gas en CO2-prijzen de koers voor elektriciteit met zich mee.

Kolencentrales verdwijnen door economische druk
Milieu-denktank Carbon Tracker stelt in een nieuw rapport dat elektriciteitsproductie met kolen in hoog tempo op de terugtocht is. Volgens het rapport Apocalypse Now draait 76% van de steenkolencentrales en zelfs 84% van de bruinkoolcentrales in Europa met verlies. Alleen overheidssteun zou het lijden kunnen rekken (persbureau Bloomberg). Kolencentrales die zwarte cijfers schrijven hebben dat te danken aan het gebruik van CO2-emissierechten uit een tijd dat de prijs een stuk lager lag dan nu. CO2 kostte enkele jaren terug slechts € 5,- per ton tegen € 25,- nu.

Verzichten van kosten van elektriciteitsproductie laten categorisch zien dat hernieuwbare energiebronnen fossiele brandstoffen voorbij streven, ook al zijn de kosten van verschillende methoden van elektriciteitsproductie notoir moeilijk te vergelijken. Aanvullend maakt Carbon Tracker wel de aantekening dat de kolencentrales in Nederland een relatief hoog rendement hebben en er dus ook beter voorstaan dan veel andere centrales in Europa.