Energie – Marktupdate week 4 – 2020

Een nieuwe marktupdate, maar dezelfde trend. De CAL-21 gasprijs leverde deze week met 5% in, wat resulteert in een gasprijs van € 14,74 per m3. Verklarende factoren komen overeen met de factoren van de afgelopen tijd; een milde winter, volle gasreserves en een hoog aanbod van LNG. Het weer leek afgelopen week om te slaan naar temperaturen die beter passen bij de tijd van het jaar, maar dit was van korte duur. De zachte temperaturen houden aan.

Wat gaat de aardgasprijs in de toekomst doen? Volgens Hans van Cleef – Senior Energy Economist – van de ABN AMRO zijn de aardgasprijzen eigenlijk te laag. Voorspelling is dat de gasprijs 2021 op de middellange termijn iets zal gaan stijgen door de stijgende vraag. Het klimaatbeleid zorgt ervoor dat nucleaire- en koleninstallaties gaan sluiten. Duurzame opwekking kan deze sluitingen nog niet volledig aan. Dit betekent dat elektriciteit opgewekt door gas belangrijker gaat worden. Hiernaast wordt gas gebruikt om te verwarmen en de verwachting van Hans van Cleef is dat dit nog niet gaat afnemen.

De CAL-21 prijs voor elektriciteit heeft dezelfde daling aangehouden als vorige week. De daling van 5% zorgt voor een CAL-21 prijs van € 42,09 per MWh.

Interessant om te noemen is de alert van Tennet van afgelopen week. Verklaring voor het vermogenstekort is te vinden in het weer van afgelopen woensdag. Vanwege de dichte mist was de productie uit hernieuwbare bronnen te laat. Hulp uit Duitsland kon niet komen doordat zij hetzelfde probleem hadden. Noodvermogen uit Noorwegen en Denemarken was tevens niet meer mogelijk doordat zij al volledig leverden aan Nederland. Het noodvermogen van 1.000 MW en 1.200 MW die Tennet aansprak was niet voldoende om de frequentie op 50 Hertz te houden. Uiteindelijk is de hulp van België ingeschakeld. De Belgische reserves zorgden ervoor dat het alert van Tennet kon worden opgelost. Hier was wel 350 MW voor nodig.

De olieprijs laat een neerwaartse trend zien. Een verklarende factor is het Corona-virus wat China in de ban houdt. Voornamelijk de stad Woehan heeft hier problemen van. Inwoners van Woehan hebben een verbod gekregen om te reizen. Het verbod op reizen zorgt voor minder vliegverkeer, wat resulteert in minder brandstofverbruik.

Een prijsdrukkend effect is tevens de afnemende spanning in het Midden-Oosten. De spanning van begin dit jaar zorgde voor een piek in de olieprijs. Na de de-escalatie vlakte de olieprijs af en veranderde van een zijwaartse beweging naar een dalende.