Energie – Marktupdate week 38 – 2020

De marktprijs van aardgas is deze week met vier procent gestegen tot een prijs van 0,1322 €/m3 voor CAL-21. Een oorzaak van deze stijging is de hogere temperatuur van afgelopen week, gepaard met weinig wind waardoor er lage opbrengsten waren vanuit de windmolens en de piekende elektriciteitsprijzen. Dit had als gevolg dat de gascentrales moesten bijdraaien om het tekort op het elektriciteitsnet op te vangen.

De verwachting is echter dat de komende week de marktprijs van aardgas voor CAL-21 gaat dalen. De komende week gaat er namelijk een hardere wind opzetten. Hierdoor is de verwachting dat gascentrales minder nodig zijn voor elektriciteit; het gasverbruik gaat dus omlaag. Hiernaast komen de leden van de Opec+ komende donderdag bijeen om de productiebeperkingen te bespreken. Dit laatste kan een prijsdrukkend effect hebben op onder andere de markt van aardgas.

Afgelopen dinsdag kwam het Internationaal Energieagentschap (IEA) met negatieve verwachtingen over de vraag naar ruwe olie. Het agentschap gaf in hun maandelijkse marktrapport vooral de nadruk op de fragiele staat van de oliemarkt. Het agentschap stelt daarom de verwachtingen over de toekomstige vraag naar olie bij. Dit zal, gemiddeld genomen, uitkomen op een vraag van 91,7 miljoen vaten per dag in 2020, dit is ruim 8 miljoen vaten per dag minder dan in 2019. Dit is de verwachting van het agentschap, maar is sterk afhankelijk hoe de pandemie zich ontwikkelt. De prijs van een vat Brent olie is gisteren wel (gewoon) gestegen naar een prijs van $ 42 per vat.

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-21 is deze week met drie procent gestegen tot een prijs van 48,00 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen. Deze stijging heeft te maken met onder andere de CO2-emissierechten (EUA) waar bijna € 30 per ton CO2 voor moest worden betaald. Een andere reden was de lagere productie van windenergie zoals eerder is genoemd.

De elektriciteitsmarkt laat deze week vooral een enorme volatiliteit zien. Deze volatiliteit werd onder andere geuit op de dagvooruitmarkt. Afgelopen zondag kwamen negatieve prijzen tot stand door gunstige weersomstandigheden. Vanwege deze weersomstandigheden kwam hernieuwbare opwek goed uit de verf. Hierdoor was de laagste prijs -10,00 €/MWh.

Dinsdagavond was de situatie anders. De vraag naar elektriciteit was hoger en de opwek van hernieuwbare energie was lager waardoor de marktprijs op de dagvooruitmarkt uitkwam op 189,25 €/MWh.

Deze prijspieken kwamen als een verrassing voor de elektriciteitsmarkten in Noordwest-Europa. Alle aangesloten landen hadden te maken met diepe dalen en hoge pieken. Een marktkenner noemt deze situatie een ‘wake-up call’. Deze situatie is namelijk onlosmakelijk verbonden met de energietransitie; hoe moet de markt reageren op situaties met (ineens) veel hernieuwbare opwek?