Energie – Marktupdate week 29 – 2019

In juni zorgde de aanhoudende instroom van gas in Europa en de hoge opslag in noordwest Europa dat de TTF-gasprijs daalde tot het laagste niveau in tien jaar. Een andere factor die bijdroeg aan de daling van de gasprijs was de hoeveelheid vloeibaar aardgas (Liquified Natural Gas – LNG) die aanlandde in Europa.

Vorige week is de TTF-gasprijs plotseling en sterk gestegen (zie onze marktupdate van week 28). De geplande en niet-geplande productiestops die de instroom van gas uit Noorwegen en Rusland beperken, hebben mede gezorgd voor opwaartse druk op de gasprijs.

Maar ook de stijging van de kolenprijs (+10% sinds eind juni) drijft de vraag naar gas op. Door de gunstige prijs van gas ten opzichte van kolen houdt de overstap van kolen naar gas aan en neemt de vraag naar gas derhalve toe. Daarnaast zorgt het toegenomen percentage duurzame energie in Europa ervoor dat gas interessanter wordt. In een dergelijk landschap is er vraag naar (relatief) flexibele backup-capaciteit om de onvoorspelbaarheid van het aanbod van duurzame energie op te vangen.

Toch – ondanks de recente stijging – staat de prijs van kolen nog steeds erg laag ten opzichte van juli 2018 (bijna gehalveerd). Zorgen omtrent het milieu en de hoge prijs van emissierechten (verschuiving naar andere brandstof voor elektraproductie) waren de belangrijkste redenen die de prijs van kolen onder neerwaartse druk hebben gezet. De omvangrijke kolenvoorraden in Europa en de afnemende Chinese invoer hadden eveneens een neerwaarts effect op de kolenprijs.

Wel zijn er signalen dat de vraag naar kolen een comeback maakt. De kolen-termijncontracten staan flink hoger geprijsd dan de maandcontracten. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de elektriciteitsvraag in Europa nog steeds toeneemt. Dit zou verklaren waarom zowel gas, kolen als CO2-emissierechten vorige week gestegen zijn.

Ook het oplopen van de prijs van CO2-emissierechten drijft de vraag naar gas op. De prijs voor CO2-emissierechten is gestegen omdat ook (naast gas) de vraag naar kolen steeg in de tweede helft van juni. De vraag naar kolen steeg omdat er minder duurzame elektraproductie was, maar de vraag wel hoog was door een hittegolf (airco’s). Hierdoor steeg de vraag naar CO2-emissierechten. De prijsstijging van de CO2-emissierechten zette door tot een niveau van € 29,- per ton.

Tot eind juni leek de hogere prijs voor CO2-emissierechten de neerwaartse druk van de kolen- en gasprijs op de groothandelsprijs voor elektriciteit te compenseren. Hierdoor was de elektriciteitsprijs in het tweede kwartaal van 2019 redelijk stabiel. Sinds juli oefent de CO2-emissierechtenprijs, als gevolg van de stijging van de kolen- en gasprijs, extra opwaartse druk uit.

Deze week opende dan ook met prijsstijgingen op de elektramarkt, maar het sentiment is inmiddels omgeklapt. Zowel aardgas, kolen, olie, CO2 en elektriciteit zijn deze week (iets) gedaald.

De olieprijs daalde omdat er een nieuwe ronde van het ‘handelsconflict’ wordt verwacht tussen de VS en China. Daarbij hapert de olieconsumptie van de VS (Bron: Bloomberg), waardoor de voorraden verder oplopen. Dreiging in het Midden-Oosten houdt de prijs in balans, maar deze spanning lijkt langzaam op te lossen.