Artikelen door marktupdate

Marktupdate week 7 – 2019

Onder aanvoering van de gedaalde grondstofkosten daalde de prijs van elektriciteit afgelopen week met ruim 5%. Deze dalende trend wordt veroorzaakt door de gedaalde gas en steenkoolprijzen. Ook is de prijs van C02-rechten de afgelopen periode gedaald. Dit maakt de productie van elektriciteit, naar de toekomst, goedkoper. Ook aan de aanbod kan zijn er geen […]

Marktupdate week 6 – 2019

Met dalende gas- en steenkoolprijzen is er weinig opwaarts potentieel voor de elektriciteitsprijzen. Toch zien we week op week een kleine plus voor de producten CAL-20, CAL-21 en CAL-22. Deze opwaartse beweging wordt voornamelijk getriggerd door de CO2 markt. Op de CO2-markt tekent zich een kleine rally af, CO2 emissierechten (feb 2019) zijn de afgelopen […]

Marktupdate week 5 – 2019

  De elektriciteitsprijzen wisten deze week te profiteren van de lagere grondstof- en CO2 emissierechtenprijzen. Opvallend is dat de termijnprijzen van zowel base-als peakload eenzelfde daling laten zien. Dit duidt op een prijscorrectie op de prijsstijgingen van de afgelopen twee weken. Door de relatief gunstige productieomstandigheden kunnen gas- en kolencentrales de vraag goed aan, ondanks […]

Marktupdate week 4 – 2019

Vandaag, op vrijdag 25 januari 2019, komt de Duitse kolencommissie bij elkaar om te spreken over de Kohleausstieg (uitfasering van de kolengestookte centrales). Het sluiten van kolencentrales is een belangrijke stap in het reduceren van de CO2-emissie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Kwaliteitskrant Handelsblatt schrijft op basis van een conceptversie van het eindverslag van […]

Marktupdate week 3 – 2019

De energieprijzen zijn deze week flinke gestegen. Vooral de prijzen van Cal-20 en Cal-21 zijn flink gestegen. Hiervoor zijn meerdere factoren verantwoordelijk. Met een koude periode voor de deur worden de prijzen voor gas en kolen naar boven bijgesteld. Dit heeft direct invloed op de productiekosten van elektriciteit. Voor de komende twee weken wordt tevens […]

Marktupdate week 2 – 2019

De prijs voor CAL-20 gas is anderhalf procent gestegen ten opzichte van vorige week. Op de langere termijn (35 dagen) heeft zich een daling voorgedaan van ruim tweeëneenhalf procent. We koppelen de stijging van afgelopen week aan de opwaartse rally van de olieprijs (tien procent erbij afgelopen week) en een mogelijk aankomend koufront eind januari. […]

Marktupdate week 1 -2019

De handel in elektriciteit en aardgas komt na de feestdagen langzaam weer op gang. Door geringe handelsinteresse is de prijsvorming op de langetermijnmarkten (de CAL-producten) gedeeltelijk onjuist. Immers er is handel nodig om een goede prijs te vormen. Dit effect is met name zichtbaar op de steenkoolmarkt waar dusdanig weinig handel was dat er geen […]

Marktupdate week 51 – 2018

De handel in Cal-19 producten loopt ten einde en we richten onze blik naar Cal-20 en verder. De elektriciteitprijzen zagen deze week een stijging onder aanvoering van de prijs van CO2 emissierechten, die wederom een flinke stijging liet zien. Onzekerheid rondom de Brexit heeft er toe geleid dat rechten die in het VK worden uitgegeven […]

Marktupdate week 50 – 2018

De prijs op de elektriciteitsmarkt wordt vooral gestuurd door de stijgende steenkool- en CO2-prijzen en ook de stijgende aardgasprijs draagt haar steentje bij. Steenkoolprijzen staan op forse plussen na een tijd van prijsdaling. De lagere prijs had voor een belangrijk deel van doen met de lage waterstanden: doordat de binnenvaartschepen geen steenkool konden afleveren bij […]

Marktupdate week 49 – 2018

De elektriciteitsprijzen schommelden deze week rond hun huidige prijsniveau. Waar Cal-19 een kleine daling noteerde zagen de overige kalenderprijzen een minimale stijging. Cal-19 profiteerde van de gunstige productieomstandigheden van dit moment. Door het zachte weer ook is de vraag vanuit België laag en zijn in Frankrijk de meeste kerncentrales die afgelopen periode problemen ondervonden weer […]