Artikelen door marktupdate

Marktupdate week 17 – 2019

Op de energiemarkten was het afgelopen week in verband met het paasweekend erg rustig, wat zicht vertaalde in weinig handel. De elektriciteitsprijzen voor het leveringsjaar 2020 daalde met 0,5% baseload terwijl peakload een minimale stijging liet zien (+0,1%). Het paasweekend was, zoals verwacht, een bijzonder gunstig weekend op de variabele energiemarkt (APX). Tussen 14:00 en […]

Marktupdate week 16 – 2019

De gas-termijntarieven zijn gedaald. Als we kijken naar de belangrijkste prijsbepalende factoren van de gas-termijntarieven (de olieprijs en de kolenprijs) dan is de daling hier echter niet aan te verklaren. Zo is de daling van de gas-termijntarieven is in dit geval niet aan de hand van olieprijzen te verklaren omdat de prijs voor olie in […]

Marktupdate week 15 – 2019

De gasprijzen hebben de stijgende lijn, die vorige week is ingezet, doorgetrokken. In 2 weken tijd zijn de futures gasprijzen met 2 eurocent/m3 gestegen, een percentage van 12%. Oorzaak van deze sterke stijging zijn is een combinatie van factoren. Zo is de olieprijs (brent month-ahead) gestegen tot boven de 70$ per vat. Dit komt onder […]

Marktupdate week 14 – 2019

Waar de gasprijzen in de eerste helft van maart fors inleverden (-10%) vertonen de prijzen in de tweede helft van maart een licht herstel (+2%). In de afgelopen 2 dagen zien we echter een forse stijging van de prijzen. Een toename van de prijs voor CO2 emissierechten ligt hieraan ten grondslag. Sinds 20 maart noteerde […]

Marktupdate week 13 – 2019

De tarieven van alle aardgas CAL-producten zijn gestegen. Gemiddeld met circa drie procent. De stijging heeft zich voorgedaan op 26 en 27 maart, gisteren zijn de tarieven weer iets gedaald. We zien geen concrete triggers die dit veroorzaakt hebben. De aanvoer van gas (aardgas en LNG) blijft goed en de voorraden blijven goed gevuld. De […]

Marktupdate week 12 – 2019

De elektriciteitsprijzen lieten deze week een forse daling zien. Vooral Cal-20 en 21 wisten te profiteren van gunstige productieomstandigheden. Ondanks een olieprijs die rond de $67 /vat schommelt en een CO2 emissierechtenprijs van €21 /ton, nemen de productiekosten van elektriciteit af, door de lagere grondstofprijzen van gas en kolen en een toename van duurzame energie. […]

Marktupdate week 11 -2019

De dalende trend heeft zich op de elektriciteitsmarkt, na een korte opleving, weer hersteld. Waar de dagprijzen zich sterk laat beïnvloeden door de hogere temperaturen wordt de prijs van CAL-20 hoofdzakelijk gestuurd door de gas-, kolen- en oliemarkt. Met de (geplande) sluiting van kolencentrales komt hiernaast ook steeds meer druk te liggen op de gasprijs. […]

Marktupdate week 10 – 2019

Een rustige week voor de lange termijn producten, het CAL-20 product is afgelopen week iets gedaald. De Baseload staat nu op € 51,40 per MWh en de PeakLoad op € 61,33 per MWh. De Baseload staat daarmee ongeveer drie euro lager geprijsd dan begin dit jaar, de PeakLoad ongeveer vier euro. Minder rustig was het […]

Marktupdate week 9 – 2019

De prijzen voor elektriciteit zijn de afgelopen 2 dagen sterk gestegen. Na een rustig begin van de handelsweek kwamen de grondstofprijzen onder aanvoering van de olieprijs woensdag in beweging. Zowel de prijs voor kolen als CO2 emissierechten gingen ruim in de plus, waardoor de verwachte productiekosten van elektriciteit stegen. De Cal-20 en Cal-21 prijzen werden […]

Marktupdate week 8 – 2019

De prijzen voor elektriciteit bewogen deze week zijwaarts. Na de flinke daling van de prijzen in de voorgaande weken waren de indicatoren voor elektriciteit deze week minder gunstig. De commodityprijzen noteerden allemaal een plus, waardoor de productiekosten van elektriciteit stegen. Omdat de omstandigheden voor de opwek van duurzame energie wel gunstig waren was er voldoende […]