Energie – Marktupdate week 7 – 2021

De gasprijzen bewogen deze week zijwaarts. De CAL-22 prijs sloot zelfs op exact hetzelfde niveau als vorige week. Een periode met lage temperaturen zorgde de voorgaande weken voor een stijging van de gasprijzen. De vraag naar gas was hoog doordat de gasgestookte elektriciteitscentrales door de hoge prijs van CO2 emissierechten op volle kracht draaiden. Daarnaast schoot het gasverbruik in de gebouwde omgeving omhoog door een aaneengesloten periode met temperaturen onder 0. Voor de komende weken worden zachte weersomstandigheden voorspeld, wat een prijsdrukkend effect sorteert op de gasprijzen.

De gasprijzen worden echter ook sterk beïnvloed door de prijsontwikkeling van olie, die afgelopen week steeg tot boven de $65,00 /vat (Brent, month-ahead). In het zuiden van de Verenigde Staten is een koufront actief die de productie van olie in de Golf van Mexico nagenoeg heeft stilgelegd. Dit heeft zijn weerslag op de olie-export van de VS en daarmee op de wereldwijde grondstofprijzen.

Nu de prijs van olie weer boven de $60,00 /vat is uitgekomen komen ook gelijk de eerste geluiden over het opschroeven van de olieproductie naar buiten. The Wall Street Journal wist gisteren te melden dat Saudi-Arabië vergevorderde plannen heeft om de olieproductie weer flink op te schroeven. Wanneer ook andere landen hiertoe overgaan zal dit tot een flinke daling van de olieprijs kunnen leiden.

De elektriciteitsprijzen kenden deze week een lichte daling. Zowel CAL-22 base- als peakload leverden week op week 1% a 2% in. De afname is vooral toe te schrijven aan dalende prijzen voor kolen en CO2 emissierechten en voldoende opwekking van duurzame elektriciteit. Nu de koude periode in Europa maar vooral ook in Azië voorbij is, is de vraag naar kolen sterk afgenomen. Dit resulteert in buurland Duitsland voor ruim lagere elektriciteitsprijzen, wat ook zijn weerslag heeft op de prijzen in Nederland. Vorige week sloot de prijs voor CO2 emissierechten voor het eerst boven de €40,00 /ton. Deze week leverde de prijs, door een dalend grondstofgebruik, ruim 5% in en sloot gisteren onder de €38,00 /ton.

Energie – Marktupdate week 6 – 2021

De aardgasmarkt van 2022 steeg deze week, net als vorige week, met één procent tot een hoogte van 0,1653 €/m3, exclusief opslagen. De lage temperaturen in Europa en Azië zorgen voor een hogere vraag naar aardgas wat de prijs de afgelopen tijd deed stijgen. Ondertussen kijkt de markt al over deze koude periode heen; LNG-schepen koersen weer richting Europa waar deze recent naar Azië gingen. Dit doet de korte termijnprijzen dalen wat ook terug te zien is op de prijzen van 2022 t/m 2024.

De afgelopen week zaten voornamelijk de olie- en CO2-markt (EUA) in de lift. De prijs van een vat Brent olie kwam afgelopen week boven de 60 dollar per vat, een niveau waarop deze voor de coronacrisis stond. Vanuit de vraagkant is dit prijsniveau opmerkelijk, er is nog steeds fors minder vraag naar olie en de verwachting is ook dat dit niet op korte termijn zal terugkeren. Handelaren zijn optimistisch, maar naar verwachting zal op zijn vroegst pas in 2022 de vraag weer op het oude niveau zitten. Vanuit de aanbodzijde is deze prijs voor aardolie begrijpelijker. Afgelopen periode heeft Saudi-Arabië verdere productiebeperkingen doorgevoerd, bovenop de beperkingen die reeds door de OPEC+ waren genomen. Wonder boven wonder houden de meer dan 20 landen zich aan de afspraken die binnen dit kartel zijn gemaakt. ABN AMRO econoom van Cleef vraagt zich wel af of dit ook het geval zal blijven met deze prijzen. Het wordt namelijk voor de leden erg aantrekkelijk om meer te produceren bij deze hogere prijzen. Als laatste biedt dit prijsniveau ook kansen voor het opschroeven van de productie Amerikaanse schalieolie. De Amerikaanse president Joe Biden heeft weliswaar aangegeven een duurzamere koers te willen varen, maar de oliesector is in private handen waardoor de macht van Biden om dit te stoppen beperkt is.

De andere prijsdriver was de prijs van CO2-emissierechten. Deze kwam afgelopen week kortstondig boven de 40 euro per ton CO2 uit. Al enige tijd vermelden wij dat het huidige prijsniveau boven de verwachting zit, maar er lijkt geen rem op de CO2-prijs te zitten. Europese klimaatplannen dragen logischerwijs bij aan deze abrupte stijging, maar gezien de achterblijvende vraag naar de emissierechten is een daling meer aannemelijk.

De elektriciteitsmarkt is deze week voor CAL-22 met bijna twee procent gestegen tot een marktprijs van 58,49 €/MWh voor PeakLoad en 51,01 €/MWh voor Baseload, exclusief opslagen. De stuwende kracht van deze marktprijs zijn de al eerdergenoemde (EUA) CO2-emissierechten en de opgelopen olieprijs. Opmerkelijk is dat de prijs voor 2022 en 2023 hoger ligt dan de marktprijs van 2024. Dit heeft alles te maken met de verwachte prijsdaling in de toekomst. De marktprijzen van 2022 en 2023 worden opgedreven door kortstondige effecten als de CO2-emissierechten en een toenemende vraag als gevolg van de koudegolf. De impact van duurzaam geproduceerde (goedkope) stroom wordt in de toekomst steeds groter wat de lange termijnprijs laat dalen. Dit wordt nog versterkt doordat de gasprijzen in 2024 lager liggen dan nu het geval is waardoor de marktprijzen voor elektriciteit ook gedrukt worden.

Energie – Marktupdate week 5 – 2021

De markt van aardgas steeg deze week met één procent tot een hoogte van 0,1641 €/m3, exclusief opslagen. Voornaamste drijver van deze stijging is de weersvoorspelling voor aankomende week; er wordt namelijk flinke kou en sneeuwval verwacht. Deze winterse periode zal er waarschijnlijk voor gaan zorgen dat de prijzen van aardgas nog verder stijgen.

Een andere prijs stuwende kracht is de gestegen prijs voor (EUA) CO2-emissierechten deze week. De CO2-emissierechten schoten namelijk met bijna vijf euro omhoog. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om aardgas te gebruiken in plaats van steenkool voor de productie van elektriciteit; er zijn namelijk meer CO2-emissierechten nodig bij steenkool dan bij aardgas. Tot voor kort werd er meer steenkool gebruikt voor de productie van elektriciteit, maar door een stijging van steenkoolprijs zelf en de CO2-emissierechten is dit voor nu even verleden tijd.

De elektriciteitsmarkt is deze week voor CAL-22 met ruim vier procent gestegen tot een marktprijs van 57,35 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen. De stuwende kracht van deze marktprijs zijn de al eerdergenoemde (EUA) CO2-emissierechten.

Deze stegen naar een vrij hoog niveau, namelijk van 32,85 €/tonCO2 naar 37,43 €/tonCO2. Deze stijging zorgt ervoor dat de prijs voor CO2-emmisierechten op dit moment leidend is voor de prijsvorming van stroomcontracten, wat hiervoor de aardgasprijs was.

Een ander onderwerp, maar net zo interessant; het klimaatakkoord. Eén van de bedoelingen van het klimaatakkoord is, is dat burgers en lokale bedrijven voor de helft eigenaar worden van lokaal opgewekte energie. Met dit in het achterhoofd kunnen coöperaties een sleutelrol gaan vervullen, zo is immers de gedachte. Volgens de Lokale Energiemonitor van Kilmaatstichting Hier, hebben inmiddels alle gemeentes in Nederland wel een of meerdere energiecoöperaties.

Nederland beschikt over 623 energiecoöperaties met bijna 100.000 leden of deelnemers. Deze projecten gaan over het realiseren van wind- en zonne-energie, maar soms ook voor nieuwe warmtebronnen als alternatief voor aardgas.

Een mooie ontwikkeling die de energietransitie langzaam maar zeker werkelijkheid maakt. Langzaam gaat het nog wel, want het gaat tot nu toe om 1,6 procent van de totale hoeveelheid zonne-energie en 5,7 procent van de windenergie.

Desalniettemin is dit een lichtpuntje in de soms stroeve transitie, waar soms veel weerstand bij komt kijken. Het voordeel van energiecoöperaties is dat burgers direct aan het begin mee kunnen praten en denken. Het zorgt voor meer betrokkenheid en op den duur minder weerstand. Daarnaast kan het ook nog vrij rendabel zijn voor de deelnemers.

In het artikel van de NOS wordt Betuwewind als voorbeeld genomen. Hier kost het minimaal 50 euro om lid te worden. Daarnaast kan maximaal een bedrag van 20.000 euro worden ingelegd, met een rendement van vier tot tien procent. De directe omwonenden krijgen een jaarlijkse vergoeding en er komt een fonds voor projecten in de omgeving.

Wat ons betreft een zeer positieve ontwikkeling.