Energie – Marktupdate Week 52 – 2020

De aardgasprijs is de afgelopen week weer fors gestegen. De aanhoudende stijging van de Aziatische LNG prijzen is hier de hoofdoorzaak van, sinds half november is de Aziatische gasprijs met ongeveer 60% gestegen tot boven de 30 €/MWh. Europese korte termijn gasprijzen liggen rond de 17 €/MWh waardoor veel schepen met LNG momenteel richting Azië gaan om te kunnen profiteren van de hoge prijzen daar. Nog altijd zijn de Europese gasbuffers goed gevuld en bij het uitblijven van een strenge winter zal de huidige opwaartse trend tot begin 2021 kunnen aanhouden. De marktprijs voor Cal 2021 is gestegen met 5,9% tot 0,1575 €/m3, exclusief opslagen.

Elektriciteit is afgelopen week rond de 3% gestegen. De afgelopen weken zagen we de wind productie weer toenemen wat zorgde voor lagere dagprijzen. De termijn prijzen blijven echter opwaarts bewegen en de markt verwacht op dit moment nog geen correctie. De feestdagen zorgen doorgaans voor een lagere energievraag wat wordt versterkt door de huidige weersvoorspelling van bovengemiddelde temperaturen tot de jaarwisseling.  De marktprijs van Peakload van elektriciteit voor Cal 2021 is gestegen met 2,7% tot 53,39 €/MWh, exclusief opslagen.

De afgelopen week werd het Verenigd Koninkrijk geïsoleerd door een gemuteerde variant van het corona virus. Ondanks dat de vaccinatie programma’s in veel landen worden opgestart blijft de dreiging van de pandemie op de mondiale economie hoog.    De olieprijs (Brent) verloor rond de 3% aan waarde. De verwachting vanuit de markt is dat de olieprijs weer onder de 50 $/vat gaat komen door de vraag uitval van kerosine en diesel vanuit de VK. Een groot aantal landen besloten het vlucht en vrachtverkeer vanuit de VK deze week te schorsen. Gezien de recente ontwikkelingen is er twijfel over het reeds in geprijsde vraagherstel.

Energie – Marktupdate Week 51 – 2020

De gasprijs is wederom gestegen afgelopen week. De voornaamste reden hiervoor is nog immer de prijsstijging in Azië. De vraag naar gas vanuit Azië blijft groot. De hoge vraag naar gas in Azië komt door het weerbeeld. Afgelopen woensdag is de stijging van de afgelopen weken tot stilstand gekomen. Dit komt met name door de weersvoorspelling, er komt een warme periode aan. Daarnaast naderen we het einde van jaar en zijn veel bedrijven tijdens de kerstperiode gesloten en door de lockdown wordt de teruglopende vraag versterkt. De marktprijs voor kalenderjaar 2021 is gestegen met 2,9% tot 0,1458 €/m3, exclusief opslagen.

Elektra is afgelopen week rond de 2% gestegen. Er zijn met name op interconnectiegebied (De verbinding van de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetwerken met het buitenland voor import en export van energie) de nodige uitdagingen. De Cobra kabel tussen Nederland en Denemarken is nog niet gerepareerd, het slechte weer op zee zorgt hiervoor de nodige vertraging en ook de BritNed kabel die vorige week buiten gebruik raakte zal niet voor 1 februari 2021 operationeel zijn. Tussen België en Duitsland is ook een nieuwe kabel in storing geraakt. Al deze storingen hebben de nodige impact op de Europese handelsmarkten voor elektriciteit. De marktprijs van Peakload van elektra voor kalenderjaar 2021 is gestegen met 3,2% tot 51,10 €/mWh, exclusief opslagen.

Woensdag kwam er ook een einde aan de stijging van de Co2 prijzen. Volgens handelshuis Energi Danmark kwam dit met name door winstnemingen, het algemene sentiment blijft positief gezien een verminderd aanbod en hogere klimaatdoelstellingen vanuit de EU.

De olieprijs zet zijn stijging door en is sinds oktober dit jaar met meer dan 30% gestegen. Met name het optimisme van aanhoudend herstel door de verwachte vaccinaties speelt hier een grote factor in. De recente opleving komt door een grotere daling van het aantal ruwe olievoorraad in de Verenigde Staten.

Energie – Marktupdate 50 – 2020

De gasprijs is hard gestegen de afgelopen week. Volgens analisten ligt de hoofdreden bij het aanbod van Franse kernenergie de komende winter. Een groot deel van de Franse reactoren zal buiten werking zijn. Marktkenners noemen de prijsstijgingen in Azië als belangrijke reden voor de Europese stijging van de gasprijzen. Door een koude periode en het verlangen in Azië om de luchtkwaliteit te verbeteren is de vraag naar gas daar op dit moment groot. Deze vraag wordt met name ingevuld met LNG, dit zorgt voor krapte op de Europese markt en stijgende gasprijzen. De verwachting is dat temperaturen volgende week in Europa wat omhoog gaan, waardoor de korte termijn prijzen wat zullen dalen. De marktprijs voor CAL-21 is gestegen met 8,1% tot 0,1417 €/m3, exclusief opslagen.

Ook deze week weer een forse stijging van de elektriciteit prijzen. Net als afgelopen week wederom een aantal momenten die doen denken aan een Dunkelflaute (zie markupdate week49). Hierdoor kwam afgelopen dinsdag in de avonduren de prijs per megawattuur boven de €150 op de day ahead markt. Import en Export van energie wordt op dit soort momenten steeds belangrijker. Dit gaat over het algemeen goed volgens een marktkenner, echter is woensdag de BritNed verbinding buiten gebruik geraakt. Voor meer informatie over weer invloeden en andere markt onderwerpen, bekijk ook eens ons Webinar op https://ctenergy.nl/category/nieuws/. De marktprijs van Peakload van elektra voor CAL-21 is gestegen met 1,4% tot 49,51 €/MWh, exclusief opslagen.

Europese regeringsleiders hebben ingestemd met een verhoging van de klimaatdoelstelling tot een Co2 reductie van 55% in 2030. De prijs voor Co2 emissierechten noteert nu rond de €30,47 per ton en de verwachting is dat dit richting de €31,00 per ton kan gaan.

Tevens is er een enorme opbouw van olievoorraden in de Verenigde Staten en stijgende steenkolen prijzen. Ondanks dat er in de markt optimisme is over de introductie van covid19 vaccins meldde de EIA (Energy information Administration) een stijging van 15,2 miljoen vaten olie, de op een na grootste stijging  van olievoorraden ooit. Lage voorraadniveaus in Europa en prijsstijgingen op andere markten worden genoemd als oorzaken voor de stijging van de kolen prijzen.

Webinar

Webinar 01-12-2020

Energie – Marktupdate week 49 – 2020

De gasprijs is na de behoorlijke stijging van afgelopen week licht gedaald. De daling is met name te wijten aan de Amerikaanse prijzen die onder druk staan en dat werkt weer door via LNG-prijzen. Ook komt er volgens marktkenners een grote hoeveelheid LNG richting Europa. Tevens speelt het milde weer mee aan de neerwaartse prijsdruk van de afgelopen week, de voorspellingen geven echter aan dat de kou volgende week weer terug keert. De marktprijs voor kalenderjaar 2021 is licht gedaald met 1% tot 0,1311 €/m3, exclusief opslagen.

OPEC+ besluit om de productie in Q1 2021 slechts geleidelijk te verhogen. De markt had dit besluit al in geprijsd en volgens marktkenners is het plafond dan ook op korte termijn in zicht. Vooruitkijkend naar 2021 is de verwachting dat de olieprijs gevangen zal blijven in een smalle bandbreedte.

De elektriciteitsprijzen stegen deze week verder na de behoorlijke stijging van de afgelopen week. De elektriciteitsmarkt kende deze week enkele dagen wat men noemt een ‘Dunkelflaute’; windstil, koud en donker. Op dit moment worden deze periodes overbrugd met kolen- en gascentrales, wat leidt tot hogere prijzen. Daarbij werd er duurzame opwekking geïmporteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Volgens de huidige weerberichten wordt er volgende week weer zo’n periode verwacht. De marktprijs van Peakload van elektra voor kalenderjaar 2021 is gestegen met 1,1% tot 47,65 €/MWh, exclusief opslagen.

De prijs voor Co2-emmisierechten nadert de € 30,00 per ton. De Europese Commissie is een onderdeel van de prijsstijging. Er kunnen namelijk in januari geen Europese veilingen plaatsvinden van de nieuwe fase 4-rechten. Fase 4-rechten emissierechten worden toegekend in fasen vanuit de Europese Commissie. In fase 4 zitten de loopjaren 2021 en 2022, elke fase kan andere voorwaarden en eisen hebben vanuit de EC. Tevens heeft de Europese Commissie de afgifte van gratis emissierechten uitgesteld. Ook heeft de stijgende prijs voor olie en hogere koersen voor op de aandelenmarkt een prijsopdrijvend effect.