Marktupdate week 49 – 2018

De elektriciteitsprijzen schommelden deze week rond hun huidige prijsniveau. Waar Cal-19 een kleine daling noteerde zagen de overige kalenderprijzen een minimale stijging. Cal-19 profiteerde van de gunstige productieomstandigheden van dit moment. Door het zachte weer ook is de vraag vanuit België laag en zijn in Frankrijk de meeste kerncentrales die afgelopen periode problemen ondervonden weer actief. Doordat de meeste commodityprijzen neerwaarts bewegen wordt de productie van elektriciteit goedkoper. Voor de langere termijn speelt echter mee dat Nederland flink moet gaan investeren in het reduceren van de CO2 uitstoot. Dit zal ook de elektriciteitssector treffen, waardoor voor deze jaren de prijs voorzichtig wordt ingeschaald.

Het nieuwe Klimaatakkoord wordt inmiddels door de meeste politieke partijen ondersteund en begint steeds meer vorm te krijgen. Nederland gaat zich committeren om de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% en in 2050 zelfs met 95% te hebben teruggebracht (t.o.v. 1990). Wel blijft vooralsnog onzeker hoe dit bereikt gaat worden en wie hierbij de grootste lasten gaat dragen. Dit zal in 2019 duidelijker vorm gaan krijgen wanneer de klimaattafels met hun resultaten naar buiten komen.

De aardgasprijzen zagen deze week een behoorlijke daling, waarbij Cal-19 het meest profiteerde van de ontwikkelingen rondom de olieprijs en de zachte weersomstandigheden. De olieprijs blijft rond de $60 /vat bewegen en is in afwachting van de uitkomst van het OPEC overleg dat gisteren en vandaag in Wenen plaatsvindt. Gisteren lukte het de landen niet om overeenstemming te bereiken over nieuwe productiebeperkingen, waarbij politieke spanningen een deal in de weg lijken te staan. Zo stapte Qatar deze week uit de OPEC, waarschijnlijk als tegenreactie op de LNG boycot tegen dit land, welke door Saudi-Arabië wordt gesteund. Daarnaast is het de vraag in hoeverre Saudi-Arabië bereid is de VS tegen zich in het harnas te jagen, nu de situatie rondom de moord van Khashoggi nog zeer actueel is.

Marktupdate week 48 – 2018

De prijzen voor elektriciteit zijn afgelopen week op nagenoeg hetzelfde niveau gebleven. De olieprijs is afgelopen week verder gedaald en staat nu op 60,77 $/vat, 4% lager dan vorige week. Sinds begin oktober is de olieprijs met ruim 25% gedaald. Volgende week donderdag (6/12) staat er een OPEC-vergadering gepland. De grote vraag is of het de OPEC lukt om productie te schrappen en zo de prijs verder op te drijven. Rusland, geen lid van de OPEC maar doorgaans wel aanwezig, heeft al aangeven de prijs van 60$ een goed niveau te vinden.

De dalende olieprijs heeft op haar beurt de energieprijzen de afgelopen periode naar beneden mee genomen. Dit heeft bijvoorbeeld gezorgd dat de prijs van steenkool de afgelopen maand is gedaald van +/- 100 $/ton naar +/- 85$/ton vandaag de dag. Door de lagere steenkoolprijzen is de vraag toegenomen waardoor ook de vraag naar CO2-rechten is toegenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prijs van elektriciteit nog op niveau blijft.

 

Ook aardgas staat week op week op nagenoeg hetzelfde niveau, waarbij opvalt dat 2019 nog steeds aanzienlijk hoger is dan de overige jaren. Nu de voorraden goed zijn gevuld en de olieprijs veel heeft verloren is een verdere daling mogelijk. Wanneer de OPEC komende week besluit om productie te schrappen dan zal dit een direct effect hebben op gasprijs. Het koersverloop komende periode zal hierdoor bepaald gaan worden.

Marktupdate week 47 – 2018

De prijzen voor elektriciteit lieten deze week een daling zien. Vooral de Cal-19 producten wisten te profiteren van prijsdrukkende factoren in de markt. De olieprijs is sinds begin oktober met maar liefst $20 per vat gedaald. Door deze daling zijn ook de prijzen voor gas en kolen gedaald. De stijgende prijs voor CO2-emissierechten is een stabiliserende factor voor de elektriciteitsprijzen. Daarbij speelt ook de productieonzekerheid op de Belgische en Franse markten mee.

De grondstofprijzen voor de productie zijn de afgelopen maand significant goedkoper geworden. De kolenprijs profiteert van een afname van de vraag in China, waar vraagtekens zijn gerezen over de cijfers van de economische groei. De cijfers zijn nog altijd zeer positief, maar de betrouwbaarheid van de cijfers wordt openlijk ter discussie gesteld. Zo merkt bijvoorbeeld Australië dat de export naar China zonder aanwijsbare reden snel afneemt, wat zou kunnen duiden op een afname van de economische groei aldaar. De voortdurende onzekerheid omtrent de Brexit zorgt voor een prijsopdrijvend effect op de CO2 emissierechten. De prijs leek een weerstandsniveau rond de €18,00 te hebben gevonden, maar steeg de laatste dagen weer tot boven de €20,00 per ton. Dit zorgt voor aan aanhoudend prijsopdrijvend effect op de elektriciteitsprijzen.

De gasprijzen daalden deze week aanzienlijk, in het kielzog van de olieprijs. De mondiale productie is goed op peil, terwijl de economisch groeiverwachtingen steeds lager worden ingeschat. Hierdoor wordt de verwachte overproductie van olie steeds groter en dit drukt de prijzen. Begin december komen de OPEC landen weer bij elkaar om deze trend in de markt te bespreken. Ondertussen gebruikt President Trump de zaak van de vermoorde Jamal Khashogg om Saudi-Arabië te paaien. Door Saudi-Arabië niet openlijk aan te vallen hoopt Trump Saudi-Arabië zo ver te krijgen om de olieproductie op peil te houden, zodat olie de komende periode goedkoop blijft.

Ondanks de daling lijkt de rek in de gasprijzen op dit moment echter gering, omdat met het vooruitzicht van kouder weer de prijzen licht in de lift zitten. De ontwikkeling van de olieprijs, de prijs voor CO2-emissierechten en een mogelijke kans op vorst zullen de Cal-19 prijzen de komende week in hun greep houden. Voor de langere termijn zal de beschikbaarheid van gas (met name LNG) in Europa de prijs beïnvloeden.

De valutakoersen maakten een roerige week mee. De pond verloor flink door het uitkomen van de Brexit-deal, welke in het VK voor veel onrust zorgt. Het halve kabinet van May stapte op en mogelijk zullen er nieuwe verkiezingen volgen. Ook de dollar leverde wat in ten opzicht van de euro, vooral veroorzaak door aangepaste groeiprognoses in de VS. Hierdoor heeft de FED aangekondigd haar monetaire beleid te verruimen.